آسان ملك

آسان ملك

تعداد مشاور 1
آگهی های فعال 0
درباره آژانس

1- مدير حقوقي قرارداد
2-كارشناس املاك و مستغلات، كلنگي در امور فروش و تهاتر
3-كارشناس مشاركت در ساخت
4-تيم مجرب فروش مستغلات و كلنگي
5-تيم مجرب مشاوره و عقد قرارداد جامع حقوقي (( مشاركت در ساخت))
6-كلكسيوني از سازنده هاي معتبر و شناخته شده در مناطق 1 تا 6 
7-كلكسيوني از فايلهاي كارشناسي شده و به قيمت رسيده و حتي 40% زير قيمت

tehrancity