طراحی زیبای به نمایش گذاشته توسط خانه ای مدرن در نزدیکی مسکو

ارسال شده در: جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۱

معمار “اولگا فریمن” طراح یک خانه مدرن واقع در نزدیکی مسکو، روسیه است. تصاویر زیر طراحی مدرن و چشم نواز خانه را به خوبی نمایان می کند. کل خانه با فولاد، شیشه و چوب ساخته شده و با زیبایی خود از شما استقبال می کند. پنجره هایی که از سقف تا زمین کشیده شده اند فضای باز و محیط سبز  اطراف و سیل نور بیرون را به داخل هدایت می کند.

طراحی زیبای به نمایش گذاشته توسط خانه ای مدرن در نزدیکی مسکو

طراحی زیبای به نمایش گذاشته توسط خانه ای مدرن در نزدیکی مسکو

طراحی زیبای به نمایش گذاشته توسط خانه ای مدرن در نزدیکی مسکو

طراحی زیبای به نمایش گذاشته توسط خانه ای مدرن در نزدیکی مسکو

طراحی زیبای به نمایش گذاشته توسط خانه ای مدرن در نزدیکی مسکو

طراحی زیبای به نمایش گذاشته توسط خانه ای مدرن در نزدیکی مسکو

طراحی زیبای به نمایش گذاشته توسط خانه ای مدرن در نزدیکی مسکو

طراحی زیبای به نمایش گذاشته توسط خانه ای مدرن در نزدیکی مسکو

طراحی زیبای به نمایش گذاشته توسط خانه ای مدرن در نزدیکی مسکو

طراحی زیبای به نمایش گذاشته توسط خانه ای مدرن در نزدیکی مسکو

طراحی زیبای به نمایش گذاشته توسط خانه ای مدرن در نزدیکی مسکو

طراحی زیبای به نمایش گذاشته توسط خانه ای مدرن در نزدیکی مسکو

طراحی زیبای به نمایش گذاشته توسط خانه ای مدرن در نزدیکی مسکو

طراحی زیبای به نمایش گذاشته توسط خانه ای مدرن در نزدیکی مسکو


برای تهیه و تنظیم این پست زحمت کشیده شده لطفا به هیچ عنوان کپی نکنید. می توانید لینک این صفحه را در سایت خود یا با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

اشتراک در:


پست های مرتبط

نظر شما:


نام :

ایمیل :

نظر9 − = 8