پونیشا

هزارن تصویر از طراحی های داخلی برای شما.

نوع ملک
قیمت (تومان)
رهن اجاره
از تا


خواب
متراژوضعیت امروز آپارتمان : 29 مهر 1393
نمایش: همه محله های شما

11681 آپارتمان برای خرید در همه محله های شما

5708 آپارتمان برای خرید در سعادت آباد

1168 آپارتمان برای خرید در الهیه

4805 آپارتمان برای خرید در نیاوران

220 آپارتمان جدید برای خرید در 30 روز گذشته در همه محله های شما

73 آپارتمان برای خرید در سعادت آباد

7 آپارتمان برای خرید در الهیه

140 آپارتمان برای خرید در نیاوران

هیچ ملکی در 60 روزگذشته در محله های شما فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در سعادت آباد فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در الهیه فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در نیاوران فروخته نشده

23 آپارتمان جدید برای اجاره در 7 روز گذشته در همه محله های شما

16 آپارتمان برای اجاره در سعادت آباد

2 آپارتمان برای اجاره در الهیه

5 آپارتمان برای اجاره در نیاوران


لطفاً برای اضافه کردن و تغییر محله ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

اگر محله مورد نظر خود را در لیست پیدا نمی کنید ، اطلاعات محله را برای ما ارسال کنید تا به لیست اضافه شود.

محله های انتخاب شده