پونیشا

هزارن تصویر از طراحی های داخلی برای شما.

نوع ملک
قیمت (تومان)
رهن اجاره
از تا


خواب
متراژوضعیت امروز آپارتمان : 04 مرداد 1393
نمایش: همه محله های شما

9985 آپارتمان برای خرید در همه محله های شما

4794 آپارتمان برای خرید در سعادت آباد

1136 آپارتمان برای خرید در الهیه

4055 آپارتمان برای خرید در نیاوران

246 آپارتمان جدید برای خرید در 30 روز گذشته در همه محله های شما

147 آپارتمان برای خرید در سعادت آباد

10 آپارتمان برای خرید در الهیه

89 آپارتمان برای خرید در نیاوران

هیچ ملکی در 60 روزگذشته در محله های شما فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در سعادت آباد فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در الهیه فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در نیاوران فروخته نشده

17 آپارتمان جدید برای اجاره در 7 روز گذشته در همه محله های شما

13 آپارتمان برای اجاره در سعادت آباد

هیچ ملکی در 7 روز گذشته در الهیه برای اجاره ثبت نشده

4 آپارتمان برای اجاره در نیاوران


لطفاً برای اضافه کردن و تغییر محله ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

اگر محله مورد نظر خود را در لیست پیدا نمی کنید ، اطلاعات محله را برای ما ارسال کنید تا به لیست اضافه شود.

محله های انتخاب شده