پونیشا

هزارن تصویر از طراحی های داخلی برای شما.

نوع ملک
قیمت (تومان)
رهن اجاره
از تا


خواب
متراژوضعیت امروز آپارتمان : 31 شهریور 1393
نمایش: همه محله های شما

11306 آپارتمان برای خرید در همه محله های شما

5550 آپارتمان برای خرید در سعادت آباد

1161 آپارتمان برای خرید در الهیه

4595 آپارتمان برای خرید در نیاوران

1016 آپارتمان جدید برای خرید در 30 روز گذشته در همه محله های شما

567 آپارتمان برای خرید در سعادت آباد

17 آپارتمان برای خرید در الهیه

432 آپارتمان برای خرید در نیاوران

هیچ ملکی در 60 روزگذشته در محله های شما فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در سعادت آباد فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در الهیه فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در نیاوران فروخته نشده

384 آپارتمان جدید برای اجاره در 7 روز گذشته در همه محله های شما

274 آپارتمان برای اجاره در سعادت آباد

هیچ ملکی در 7 روز گذشته در الهیه برای اجاره ثبت نشده

110 آپارتمان برای اجاره در نیاوران


لطفاً برای اضافه کردن و تغییر محله ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

اگر محله مورد نظر خود را در لیست پیدا نمی کنید ، اطلاعات محله را برای ما ارسال کنید تا به لیست اضافه شود.

محله های انتخاب شده