پونیشا

هزارن تصویر از طراحی های داخلی برای شما.

نوع ملک
قیمت (تومان)
رهن اجاره
از تا


خواب
متراژوضعیت امروز آپارتمان : 02 مهر 1393
نمایش: همه محله های شما

11461 آپارتمان برای خرید در همه محله های شما

5635 آپارتمان برای خرید در سعادت آباد

1161 آپارتمان برای خرید در الهیه

4665 آپارتمان برای خرید در نیاوران

1163 آپارتمان جدید برای خرید در 30 روز گذشته در همه محله های شما

647 آپارتمان برای خرید در سعادت آباد

16 آپارتمان برای خرید در الهیه

500 آپارتمان برای خرید در نیاوران

هیچ ملکی در 60 روزگذشته در محله های شما فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در سعادت آباد فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در الهیه فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در نیاوران فروخته نشده

414 آپارتمان جدید برای اجاره در 7 روز گذشته در همه محله های شما

307 آپارتمان برای اجاره در سعادت آباد

هیچ ملکی در 7 روز گذشته در الهیه برای اجاره ثبت نشده

107 آپارتمان برای اجاره در نیاوران


لطفاً برای اضافه کردن و تغییر محله ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

اگر محله مورد نظر خود را در لیست پیدا نمی کنید ، اطلاعات محله را برای ما ارسال کنید تا به لیست اضافه شود.

محله های انتخاب شده