پونیشا

هزارن تصویر از طراحی های داخلی برای شما.

نوع ملک
قیمت (تومان)
رهن اجاره
از تا


خواب
متراژوضعیت امروز آپارتمان : 09 آذر 1394
نمایش: همه محله های شما

12388 آپارتمان برای خرید در همه محله های شما

6047 آپارتمان برای خرید در سعادت آباد

1227 آپارتمان برای خرید در الهیه

5114 آپارتمان برای خرید در نیاوران

6 آپارتمان جدید برای خرید در 30 روز گذشته در همه محله های شما

4 آپارتمان برای خرید در سعادت آباد

2 آپارتمان برای خرید در الهیه

هیچ ملکی در 30 روز گذشته برای خرید در نیاوران ثبت نشده

هیچ ملکی در 60 روزگذشته در محله های شما فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در سعادت آباد فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در الهیه فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در نیاوران فروخته نشده

هیچ ملکی برای اجاره در 7 روز گذشته در محله های شما ثبت نشده

هیچ ملکی در 7 روز گذشته در سعادت آباد برای اجاره ثبت نشده

هیچ ملکی در 7 روز گذشته در الهیه برای اجاره ثبت نشده

هیچ ملکی در 7 روز گذشته در نیاوران برای اجاره ثبت نشده


لطفاً برای اضافه کردن و تغییر محله ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

اگر محله مورد نظر خود را در لیست پیدا نمی کنید ، اطلاعات محله را برای ما ارسال کنید تا به لیست اضافه شود.

محله های انتخاب شده