پونیشا

هزارن تصویر از طراحی های داخلی برای شما.

نوع ملک
قیمت (تومان)
رهن اجاره
از تا


خواب
متراژوضعیت امروز آپارتمان : 03 آذر 1393
نمایش: همه محله های شما

12197 آپارتمان برای خرید در همه محله های شما

5948 آپارتمان برای خرید در سعادت آباد

1214 آپارتمان برای خرید در الهیه

5035 آپارتمان برای خرید در نیاوران

479 آپارتمان جدید برای خرید در 30 روز گذشته در همه محله های شما

221 آپارتمان برای خرید در سعادت آباد

44 آپارتمان برای خرید در الهیه

214 آپارتمان برای خرید در نیاوران

هیچ ملکی در 60 روزگذشته در محله های شما فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در سعادت آباد فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در الهیه فروخته نشده

هیچ ملکی در 60 روز گذشته در نیاوران فروخته نشده

33 آپارتمان جدید برای اجاره در 7 روز گذشته در همه محله های شما

21 آپارتمان برای اجاره در سعادت آباد

2 آپارتمان برای اجاره در الهیه

10 آپارتمان برای اجاره در نیاوران


لطفاً برای اضافه کردن و تغییر محله ها وارد شوید یا ثبت نام کنید.

اگر محله مورد نظر خود را در لیست پیدا نمی کنید ، اطلاعات محله را برای ما ارسال کنید تا به لیست اضافه شود.

محله های انتخاب شده